ระบบบริการห้องสมุด Online วิทยาลัยเชียงราย :: Chiangrai College Library
ระบบบริการห้องสมุด Online วิทยาลัยเชียงราย :: Chiangrai College Library
วันนี้ วันที่: 02.02.2023
เวลาทำการ: วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.// วันจันทร์-ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์: 053-170331 ต่อ 2131,2132
 » ค้นหา
Help

ระบบค้นหาหนังสือห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC)

กรุณาใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้ในการค้นหาหนังสือ

ค้นหาจากข้อมูลหนังสือ:| ระบบค้นหนังสือออนไล์ (OPAC) | Library Administrator System |Develop by Information Technology Center. Chiangrai College :: CRC
Copyright 2010 All Reserved
Ekapong Chuasuwan. Webmaster and Developer